Ernst Altien

70erne. 

Der vides ikke meget om Ernsts liv i 1970erne. Han malede ikke meget, men rejste en del. En årrække sejlede han på Sydamerika. Han var meget optaget af det okkulte, men talte ikke meget om det senere. En dag belærte han mig om sort magi, - du tror det måske ikke, men efter mit ophold på Haiti er mere usikker, Men en ting er jeg sikker på: Rod ikke med sort magi, det er farligt hvad enten man tror på det eller ej. 

Jeg kender kun et maleri fra den periode. En mand fra Husum havde læst min annonce, hvor jeg søgte oplysninger om Ernst og solgte det til mig. Billedet ses herunder. Jeg finder helt personligt træk af det okkulte i billedet - og en forfærdelig mangel på kontrol over væsenerne over det øde landskab. Billedet har ingen titel. 

 

 

 

        Frontpage